Наші

партнери

Основні напрямки

діяльності центру

Забезпечення

прозорості

Протидія

корупції

Хімічний аналіз

металів та сплавів

Основними напрямами діяльності центру є:

 

 • ВИДАЧА ВИСНОВКІВ про спроможність підприємств виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки;

 

 • ЕКСПЕРТИЗА проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів, систем газопостачання, виготовлення машин, устаткування інших засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, нових технологій;

 

 • ЕКСПЕРТИЗА проектів будівництва та реконструкції об’єктів будівництва;

 

 • ДІАГНОСТИКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ металоконструкцій, зварних швів, заклепочних з’єднань, основних деталей устаткування, в тому числі газового комплексу, технологічного обладнання нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, вантажопідіймальних споруд, що відпрацювали нормативні строки;

 

 • ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ продукції вимогам технічних регламентів;

 

 • ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ТА ЕЛЕКТРОВИПРОБУВАЛЬНИХ РОБІТ на технологічному обладнанні та спорудах;

 

 • ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ОГЛЯДІВ (ВИПРОБУВАННЯ) І ЕКСПЕРТНЕ ОБСТЕЖЕННЯ парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, наповнювальних станцій, трубопроводів пари, гарячої води, підіймальних споруд, електроустаткування та транспортних засобів;

 

 • ВИКОНАННЯ РОБІТ щодо ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки;

 

 • НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ працівників із загальних питань охорони праці, підготовка і переатестація ІТП, відповідальних за об’єкти підвищеної небезпеки, підвищення кваліфікації та переатестації робітничих професій, проведення атестації робочих місць та розробка інструкцій з охорони праці;

 

 • Надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у повному обсязі, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

 

 • ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ для виконання робіт підвищеної небезпеки та таких, що потребують професійного добору.

Підприємство володіє

всіма дозволами, ліцензіями і сертифікатами для здійснення своєї діяльності.

2014 рік

 

 

2015 рік

 

 

2016 рік

 

 

2017 рік

 

 

2018 рік

 

Графік прийому громадян керівництвом ДП "Західний експертно-технічний центр"

 

 

 

 

 

 

 

 

Скринька довіри:

zetc.dovira@gmail.com

 

Сектор з питань запобігання та протидії корупції:

(+38044) 248-74-36, e-mail: spk@dnop.kiev.ua

 

 Відповідальна особа в ДП "ЗЕТЦ" - головний інженер Макар Ярослава Романівна:

 (+38032) 294-89-76, e-mail: zetc@mail.lviv.ua

 

Перелік корисних посилань:

 

Прізвище, ім'я, по батькові

ШПЄЛИК Михайло Михайлович

МАКАР Ярослава Романівна

Посада

Директор

Головний інженер

Дні та час прийому громадян

Четвер з 16.00 до 17.15

Вівторок з 16.00 до 17.15

       ДП «Західний ЕТЦ» на базі власної акредитованої лабораторії проводить багатоелементний  експрес – аналіз (хіманаліз) без руйнування об’єктів випробування:

 

 • алюмінію та сплавів на його основі

 

 • низьколегованих сталей

 

 • хромистих сталей

 

 • хромонікелевих сталей

 

 • інструментальних сталей

 

 • міді та сплавів на її основі

 

 • титану та сплавів на його основі

 

за допомогою мобільного оптичного емісійного спектрометра MetalScan ASCERT

 

Оптично - емісійний метод з використанням спектрометра MetalScan ASCERT позволяє визначити хімічний склад сталей та сплавів заснований на автоматичному аналізі спектрів випускання вільних атомів і іонів матеріалу в середовищі дугового або іскрового розряду. Інтенсивність певної емісійної спектральної лінії використовується в якості аналітичного сигналу для визначення концентрації елементу.

 

 

Іскровий розряд в середовищі аргону дозволяє визначати малі концентрації вуглецю, що в свою чергу дає змогу визначити хімічний склад металів

Дослідний зразок після проведення аналізу

Отримані результати аналізу

Переваги використання емісійного спектрометра MetalScan:

 

 • Прилад переносний і легко транспортується;

 

 • Кожен вимір займає від 10 – 30 секунд, визначення марки матеріалу займає 3-5 хвилин;

 

 • Під час проведення вимірів з об’єкта не потрібно знімати стружку чи верхній шар металу, що може призвести до порушення цілісностію;

 

 • Оптично - емісійний метод вважається найбільш точним та детальним.

 

Практика застосування оптико - емісійного спектрометра показала, що при проведенні ремонтів металоконструкцій, контролі якості використовуваних сталей і зварних з'єднань забезпечує безпечну експлуатацію об'єкта і підвищує рентабельність ремонтних заходів. Також застосування оптико - емісійного спектрометра можна використовувати під час вхідного контролю продукції, необхідності визначення матеріалу для паспортизації та визначенні якості ремонтних матеріалів.

 

 

 

 

Copyright © 2018, ДП "Західний ЕТЦ"

All Rights Reserved.