Меню

Наші

партнери

Основні напрямки

діяльності центру

Забезпечення

прозорості

Протидія

корупції

Хімічний аналіз

металів та сплавів

Політика

ДП "Західний ЕТЦ"

Основними напрямами діяльності центру є:

 

 • ВИДАЧА ВИСНОВКІВ експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;

 

Заява | Перелік документів

 

 • ВИДАЧА ВИСНОВКІВ експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання та їх відповідність вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

 

Заява | Перелік документів

 

 • ВИДАЧА ВИСНОВКІВ експертизи відповідностей машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

 

Перелік документів

 

 • ЕКСПЕРТИЗА проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів, систем газопостачання, виготовлення машин, устаткування інших засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, нових технологій;

 

 • ЕКСПЕРТИЗА проектної документації об’єктів будівництва СС1, СС2, СС3;

 

 • ДІАГНОСТИКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ металоконструкцій, зварних швів, заклепочних з’єднань, основних деталей устаткування, в тому числі газового комплексу, технологічного обладнання нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, вантажопідіймальних споруд, що відпрацювали нормативні строки;

 

 • ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ продукції вимогам технічних регламентів;

 

 • ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ТА ЕЛЕКТРОВИПРОБУВАЛЬНИХ РОБІТ на технологічному обладнанні та спорудах;

 

 • ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ОГЛЯДІВ (ВИПРОБУВАННЯ) І ЕКСПЕРТНЕ ОБСТЕЖЕННЯ парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, наповнювальних станцій, трубопроводів пари, гарячої води, підіймальних споруд, електроустаткування та транспортних засобів;

 

Заява

 

 • ВИКОНАННЯ РОБІТ щодо ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки;

 

 • НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ працівників із загальних питань охорони праці, підготовка і переатестація ІТП, відповідальних за об’єкти підвищеної небезпеки, підвищення кваліфікації та переатестації робітничих професій, проведення атестації робочих місць та розробка інструкцій з охорони праці;

 

 • Надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у повному обсязі, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

 

 • Проведення технічної інвентаризації обєктів нерухомого майна (виготовлення технічних паспортів на будівлі);

 

 • ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ для виконання робіт підвищеної небезпеки та таких, що потребують професійного добору;

 

 • ПРОВЕДЕННЯ атестації робочих місць та заміри кратності повітрообміну.

Підприємство володіє

всіма дозволами, ліцензіями і сертифікатами для здійснення своєї діяльності.

2014 рік

 

 

2015 рік

 

 

2016 рік

 

 

2017 рік

 

 

2018 рік

 

 

2019 рік

 

 

Графік прийому громадян керівництвом ДП "Західний експертно-технічний центр"

 

 

 

 

 

 

 

 

Скринька довіри:

zetc.dovira@gmail.com

 

Сектор з питань запобігання та протидії корупції:

(+38044) 248-74-36, e-mail: spk@dnop.kiev.ua

 

 Відповідальна особа в ДП "ЗЕТЦ" - головний інженер Макар Ярослава Романівна:

 (+38032) 294-89-76, e-mail: zetc@mail.lviv.ua

 

Перелік корисних посилань:

 

Прізвище, ім'я, по батькові

ШПЄЛИК Михайло Михайлович

МАКАР Ярослава Романівна

Посада

Директор

Головний інженер

Дні та час прийому громадян

Четвер з 16.00 до 17.15

Вівторок з 16.00 до 17.15

       ДП «Західний ЕТЦ» на базі власної акредитованої лабораторії проводить багатоелементний  експрес – аналіз (хіманаліз) без руйнування об’єктів випробування:

 

 • алюмінію та сплавів на його основі

 

 • низьколегованих сталей

 

 • хромистих сталей

 

 • хромонікелевих сталей

 

 • інструментальних сталей

 

 • міді та сплавів на її основі

 

 • титану та сплавів на його основі

 

за допомогою мобільного оптичного емісійного спектрометра MetalScan ASCERT

 

Оптично - емісійний метод з використанням спектрометра MetalScan ASCERT позволяє визначити хімічний склад сталей та сплавів заснований на автоматичному аналізі спектрів випускання вільних атомів і іонів матеріалу в середовищі дугового або іскрового розряду. Інтенсивність певної емісійної спектральної лінії використовується в якості аналітичного сигналу для визначення концентрації елементу.

 

 

Іскровий розряд в середовищі аргону дозволяє визначати малі концентрації вуглецю, що в свою чергу дає змогу визначити хімічний склад металів

Дослідний зразок після проведення аналізу

Отримані результати аналізу

Переваги використання емісійного спектрометра MetalScan:

 

 • Прилад переносний і легко транспортується;

 

 • Кожен вимір займає від 10 – 30 секунд, визначення марки матеріалу займає 3-5 хвилин;

 

 • Під час проведення вимірів з об’єкта не потрібно знімати стружку чи верхній шар металу, що може призвести до порушення цілісностію;

 

 • Оптично - емісійний метод вважається найбільш точним та детальним.

 

Практика застосування оптико - емісійного спектрометра показала, що при проведенні ремонтів металоконструкцій, контролі якості використовуваних сталей і зварних з'єднань забезпечує безпечну експлуатацію об'єкта і підвищує рентабельність ремонтних заходів. Також застосування оптико - емісійного спектрометра можна використовувати під час вхідного контролю продукції, необхідності визначення матеріалу для паспортизації та визначенні якості ремонтних матеріалів.

 

Політика ДП  «Західний ЕТЦ»

в сфері професійної безпеки та здоров'я.

 

Політика ДП «Західний ЕТЦ» в сфері професійної безпеки та здоров'я направлена на створення, реалізацію і безперервне вдосконалення всієї системи безпеки праці  в структурних підрозділах підприємства та на кожному робочому місці, проведенні запобіжних, організаційних, технічних і технологічних заходів, що зменшують ймовірність виникнення аварійних ситуацій і мінімізують дію шкідливих та небезпечних  виробничих факторів  на персонал.

 

Реалізація політики ДП «Західний ЕТЦ» в сфері професійної безпеки та здоров'я базується на наступних принципах:

 1. забезпечення наявності ресурсів, необхідних для встановлення, впровадження, функціювання та поліпшення системи професійної безпеки та здоров'я;

 2. визначення функційних обов'язків, розподілення відповідальності та підзвітності, делегування  повноважень для полегшення результативного управління системою професійної безпеки та здоров'я;

 3. проведення аналізування вищим керівництвом системи професійної безпеки та здоров'я для забезпечення її постійної придатності. адекватності та дієвості;

 4. забезпечення проведення внутрішніх аудитів системи професійної безпеки та здоров'я в заплановані проміжки часу;

 5. залучення співробітників до ідентифікування небезпек, оцінювання ризиків та визначення засобів управління;

 6. визначення та планування тих робіт та видів діяльності, що пов'язані з визначенням ризиків, де потрібно застосовувати контрольні заходи для управління ризиками;

 7. беззаперечного дотримання вимог законодавчих та нормативних актів в сфері охорони праці та промислової безпеки;

 8. пріоритетності питань охорони праці для всіх діючих технологічних процесів та обладнання, що застосовується;

 9. використання передового досвіду організації робіт по покращенню умов і підвищенню безпеки праці;

 10. забезпечення високоефективними засобами індивідуального та колективного захисту;

 11. забезпечення високого рівня підготовки персоналу по питанням охорони праці, пропоганда здорових і безпечних методів праці;

 12. організація постійної роботи по ідентифікації існуючих небезпек і оцінка ризиків та втілення необхідних засобів управління з ціллю їх усунення;

 13. безперервного вдосконалення системи управління професійної безпеки та здоров'я.

 

Підтверджуючи свою приналежність політиці підприємства по забезпеченню безпеки праці, керівництво ДП»Західний ЕТЦ» в особі директора бере на себе наступні зобов'язання:

 

 • забезпечити відповідність системи управління професійної безпеки та здоров'я ДП «Західний ЕТЦ» вимогам стандарта OHSAS 18001:2007;

 

 • проводити регулярний аналіз функціонування системи управління професійної безпеки та здоров'я з виділенням необхідних ресурсів.

 

 

 

 

 

Copyright © 2019, ДП "Західний ЕТЦ"

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше