Оцінка відповідності обладнання, що працює під тиском

Впевнені в собі та відповідальні компанії, що бажають вийти на ринок України з своєю продукцією зобов’язані виконувати вимоги національного законодавства, тобто підтвердити відповідність своєї продукції вимогам технічних регламентів та відповідним національним стандартам.

В травні цього року аудитори Органу з оцінки відповідності Західний експертно – технічний центр Держпраці провели 2 послідовні аудити за межами України в компаніях Heat Gazgep Kft., Угорщина та INTERTEC-Hess GmbH, Німеччина, згідно процедур оцінювання, вказаних в технічному регламенті обладнання, що працює під тиском та технічному регламенті обладнання для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі відповідно. Продовжити читання “Оцінка відповідності обладнання, що працює під тиском”

Матеріальна допомога на оздоровлення: хто має право на її отримання

ГУ Держпраці у Львівській області повідомляє, що для підприємств і організацій, які не фінансуються з бюджетів, нормативного регламентування надання матеріальної допомоги на оздоровлення не передбачено, проте відповідні питання можуть бути визначені в колективному договорі.

Утім, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення працівниками бюджетної сфери чітко регламентована законами України, постановами Уряду, галузевими наказами. Продовжити читання “Матеріальна допомога на оздоровлення: хто має право на її отримання”

Додаткові відпустки для працівників лабораторій

Законодавством передбачено скорочену тривалість робочого тижня для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці – не більш як 36 годин на тиждень. Перелiк виробництв, цехiв, професiй i посад з шкiдливими умовами працi, робота в яких дає право на скорочену тривалiсть робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством. На даний час такий перелік затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163 (в редакції від 05.10.2016 року).

При цьому слід зазначити, що скорочена тривалість робочого часу встановлюється працівникові лише в ті дні, коли він фактично був зайнятий у шкідливих умовах праці не менше половини тривалості робочого часу, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад. Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється також колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць проведеної відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442. Продовжити читання “Додаткові відпустки для працівників лабораторій”

Медогляди працівників: кому їх слід проходити та як часто

Головне управління Держпраці у Львівській області нагадує, що згідно ст.169  КЗпПУ власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Перелік професій, працівники яких підлягають медичному оглядові, термін і порядок його проведення встановлюються за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці. Продовжити читання “Медогляди працівників: кому їх слід проходити та як часто”

Голова Держпраці Роман Чернега та Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий підписали Угоду про співпрацю

11липня 2018 року Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега та Голова Федерації професійних спілок України Григорій Осовий підписали Угоду про співпрацю між Державною службою України з питань праці та Федерацією професійних спілок України.

Угода, зокрема, передбачає обмін публічною інформацією про стан охорони праці, рівень виробничого травматизму і профзахворювань, здійснення спільних заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази з питань праці, соціального захисту працівників. Продовжити читання “Голова Держпраці Роман Чернега та Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий підписали Угоду про співпрацю”

Навантажувачі на підприємстві: про що слід пам’ятати при експлуатації

Пересування навантажувачів територією підприємства має здійснюватися відповідно до встановленої схеми руху транспортних засобів і працівників територією підприємства. На схемі мають бути показані дозволені та заборонені напрямки руху, повороти, зупинки, в’їзди та виїзди тощо. Схема доводиться до відома всіх працюючих і вивішується біля в’їзду на територію підприємства.

Навантажувачі, що мають колеса з масивними гумовими шинами, повинні використовуватись тільки на майданчиках з твердим і рівним покриттям, а навантажувачі з пневматичними шинами, крім того, – на покриттях із каменю (щебеню) і вирівняних земляних майданчиках. Продовжити читання “Навантажувачі на підприємстві: про що слід пам’ятати при експлуатації”

Як працювати в спеку : основні профілактичні заходи під час роботи в умовах підвищеної температури повітря

З настанням літа температура повітря у Львівській області може досягти    більше +30 ºС у затінку. Тому роботодавцям необхідно організувати оптимальний режим праці та відпочинку аби не допустити перегріву працівників, а також відкоригувати час роботи працівників у спекотні дні.

Верхньою межею температури на постійних робочих місцях (де працівник проводить більше половини свого робочого часу або не менше 2-х годин поспіль), є температура +28 ºС. Робота при температурі повітря більше 37 ºС відноситься  до небезпечних (екстремальних). За цієї температури не рекомендується проведення робіт на відкритому повітрі.  Продовжити читання “Як працювати в спеку : основні профілактичні заходи під час роботи в умовах підвищеної температури повітря”

Увага !

Державне підприємство “Західний експертно-технічний центр Держпраці” акредитоване як суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а також, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Фахівці нашого підприємства кваліфіковано, якісно та в найкоротший термін надають вказані адміністративні послуги.

Безпека на складах балонів з газами : що потрібно знати роботодавцю та працівнику

Склади для зберігання балонів з горючими газами повинні бути одноповерховими з покриттям, яке легко скидається, і не мати горищних приміщень.

Покриття підлоги та рамп складів має бути виготовлене з матеріалів, що не утворюють іскор під час удару.

Для захисту від прямої дії сонячного проміння на балони, шибки віконних отворів складу слід зафарбовувати білою фарбою або обладнувати сонцезахисними пристроями. Зберігання балонів на відкритих майданчиках споруди, які захищають їх від дії опадів та сонячного проміння, повинні бути з негорючих матеріалів. Продовжити читання “Безпека на складах балонів з газами : що потрібно знати роботодавцю та працівнику”

Безпечна експлуатація обладнання на підприємстві: хто відповідальний за його справний стан та які документи потрібні

ГУ Держпраці у Львівській області наголошує, що суб’єкт господарювання, який експлуатує обладнання повинен забезпечити  його утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації нагляду, технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту власними силами або укладає договір з іншим суб’єктом господарювання на виконання зазначених робіт.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний: Продовжити читання “Безпечна експлуатація обладнання на підприємстві: хто відповідальний за його справний стан та які документи потрібні”