postheadericon Новини

postheadericon Цьогоріч Всесвітній день дій за гідну працю проходить під гаслом: підвищення мінімальної зарплати та зарплати для усіх працівників

alt

7 жовтня десятий рік поспіль в різних країнах світу мільйони людей відзначають Всесвітній день дій за гідну працю, відстоюючи свої трудові права і належні умови праці.

Цьогоріч Міжнародна Конфедерація Профспілок визначила головним напрямом боротьби за створення гідних умов праці підвищення мінімальної зарплати та зарплати для усіх працівників.

В Україні особливу увагу акцентовано на питаннях підвищення заробітної плати, створення робочих місць, забезпечення їх кваліфікованими кадрами, легалізації праці, підготовки нового трудового кодексу, запровадження на підприємствах сучасної системи управління охороною праці. Вагомий крок у покращенні умов праці було зроблено Урядом - підвищено мінімальну заробітну плату вдвічі.

У забезпеченні цих важливих для життєдіяльності людини питань значну роль відіграє Державна служба України з питань праці, на яку покладено повноваження з контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про працю. Здійснюючи контрольні функції, Держпраці акцентувала саме на формуванні партнерських відносин з бізнесом, визначивши як пріоритетний напрям роз'яснювальну роботу, надання консультацій. З іншого боку, Держпраці займає принципову позицію щодо порушників законодавства, відстоюючи інтереси працівника щодо безпечних і здорових умов праці, своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати та соціальних гарантій.

Між Україною та Міжнародною організацією праці підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації Програми Гідної праці для України на період 2016-2019 рр. У рамках цієї програми Держпраці спільно з МОП розпочали проект "Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу", що передбачає, зокрема, розроблення і запровадження ґендерночутливої кадрової політики і відповідні заходи для наймання і збереження у штаті кваліфікованих кадрів; розширення можливостей Держпраці працювати в партнерстві з іншими установами й організаціями; а також побудову функціональної моделі тристороннього діалогу в рамках системи адміністрації праці.

Громадяни у разі порушення їх трудових прав або з метою отримання роз'яснень і консультацій можуть звернутися до центрального апарату Держпраці або її територіальних підрозділів.

Останнє оновлення (Вівторок, 10 жовтня 2017, 10:53)

 

postheadericon Міжнародне співробітництво Держпраці з Держінспекцією з питань праці Литовської Республіки сприятиме розбудові сучасної та ефективної системи інспекції праці

alt

У рамках міжнародної співпраці між Державною службою України з питань праці та Державною інспекцією з питань праці Литовської Республіки Голова Держпраці Роман Чернега провів робочі зустрічі з іноземними колегами.

Посадовці обох відомств обговорили важливі питання державного нагляду за потенційно небезпечним обладнанням та об'єктами підвищеної небезпеки, розслідування нещасних випадків на виробництві, порядок роботи державних інспекторів праці, а також механізм розгляду індивідуальних трудових спорів, які виникають між працівником і роботодавцем.

Колеги з України та Литви обмінялися досвідом щодо здобутків у сфері охорони праці та розбудови сучасної та ефективної системи інспекції праці.

Сторони домовилися продовжити співпрацю в частині удосконалення законодавства з питань праці відповідно до європейських стандартів.

Останнє оновлення (Понеділок, 02 жовтня 2017, 15:57)

 

postheadericon Підтвердження відповідності обладнання для осушки газу

alt

ООВ ДП "Західний ЕТЦ" налагодив співпрацю та провів роботи з оцінки відповідності обладнання виробництва компанії Totalgaz Industrie, Румунія.

В процесі співпраці проведено роботи з оцінювання відповідності обладнання для осушки газу вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском та Технічного регламенту обладнання та захисних систем призначених для застосовування в потенційно вибухонебезпечному середовищі.

Фахівцями та аудиторами органу з оцінки відповідності на місці виробництва проаналізовано можливість підприємства виготовляти та проводити весь спектр неруйнівного контролю обладнання, що працює під тиском та достатність застосування вибухозахищених приладів, що задовольняють умови комплексного вибухозахисту та вимог технічного регламенту.

За результатами робіт видано ряд сертифікатів перевірки типу, що надають змогу виробнику або його уповноваженому представнику проводити подальші роботи з підтвердження відповідності, складати декларації про відповідність, монтувати та впроваджувати в експлуатацію виготовлене обладнання.

Таким чином, ООВ "Західний ЕТЦ" продовжує успішно надавати послуги з підтвердження відповідності серед компаній, що займаються виробництвом обладнання для видобутку, збереження та транспортування нафти та газу.

Останнє оновлення (Вівторок, 26 вересня 2017, 09:00)

 

postheadericon Як правильно та вчасно організувати медогляд для працівників шкідливих умов праці

alt

Постановою від 18.08.2017р. №630, Кабінетом Міністрів України внесено зміни до Положення про Державну службу України з питань праці та зобов'язано Держпраці брати участь в організації медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов'язковому медичному огляді працівників віком до 21 року.

Про це йдеться на сайті ГУ Держпраці у Львівській області.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону праці", роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі належні умови праці, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Відтак, роботодавець повинен провести лабораторні дослідження умов праці на робочих місцях та визначити шкідливі і небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників. Такі дослідження проводяться відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу умов праці (п. 3.1. Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій затвердженого Наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246). Отримані результати необхідно скерувати у територіальний орган Держпраці.

Отримавши від підприємства дослідження та заявку з проханням визначити категорію працівників, що працюють у шкідливих умовах праці, Держпраці, за участі представника первинної профспілкової організації (або уповноваженої працівниками особи), визначає категорії працівників цього підприємства, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду, про що складає відповідний Акт (форма зазначена у Додатку 1 вищезгаданого Порядку).

Варто наголосити, що таку процедуру роботодавцю необхідно проводити щорічно до 1 грудня.

На підставі отриманого Акту, роботодавець повинен впродовж місяця скласти поіменні списки працівників підприємства, які підлягають періодичним медичним оглядам за формою, зазначеною у додатку 2 Порядку. Причом, необхідно його зробити у 4 примірниках (для підприємства, для закладу охорони здоров'я, для робочого органу виконавчої дирекції Фонду та Держпраці), на паперовому та електронному носіях. Попередньо його обов'язково необхідно погодити у територіальному органі Держпраці.

Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників роботодавцю необхідно укласти (або вчасно поновити) договір з закладом охорони здоров'я та надати йому список працівників, які підлягають таким оглядам.

За результатами проведення медичних оглядів, комісія (впродовж місяця після їх закінчення) оформляє Заключний акт (форма зазначена у додатку 9 Порядку), який складається у шести примірниках: для закладу охорони, роботодавцю, представнику профспілкової організації, профпатологу, робочому органу виконавчої дирекції Фонду, а один примірник необхідно надіслати в Управління Держпраці.

Якщо роботодавець приймає працівника на роботу із шкідливими факторами (а також у випадку переведення працівника на іншу важку роботу), він повинен видати направлення на обов'язковий попередній медичний огляд для цього працівника (форма зазначена у додатку 3 Порядку). Результати цього медичного огляду і висновок Комісії про стан здоров'я заносяться до Картки працівника, на підставі,якої видається Медична довідка про проходження медичного огляду (форма зазначена у додатку 8 Порядку).

У разі зміни місця роботи, Картка працівника разом з трудовою книжкою видається працівнику під підпис, для подальшого пред'явлення її на новому місці роботи.

Останнє оновлення (Понеділок, 25 вересня 2017, 09:35)

 

postheadericon Взаємодія Держпраці та Укртрансбезпеки покликана посилити контроль за нелегальним працевлаштуванням та станом охорони праці у транспортній галузі

Державна служба України з питань праці в особі Голови Романа Чернеги та Державна служба України з безпеки на транспорті в особі Голови Михайла Ноняка 18 вересня 2017 року підписали Угоду про співпрацю.

Цей документ має на меті знизити рівень травматизму та нещасних випадків, а також нелегального працевлаштування на підприємствах транспортної галузі. На сьогодні територіальними органами Держпраці та Укртрансбезпеки підписано 24 двосторонні угоди про спільні заходи.

«Зосередження уваги саме на питаннях безпеки на транспорті є невипадковим, адже серед подійякі призвели до нещасних випадків на виробництві зі смертельним наслідком у 2016 році, переважаютьдорожньо-транспортні пригоди  – 34 %  (135 осіб) від загальної кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком. За 8 місяців 2017 року на виробництві внаслідок ДТП загинуло 75 осіб», – зазначив Голова Держпраці.

У 2016 році сталося 4428 нещасних випадків на виробництві, з них майже 10 %  – на підприємствах  транспортної галузі. Також спостерігалося збільшення кількості нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, що сталися внаслідок ДТП, на 23 випадки.

Основними причинами пригод на транспорті на дорогах загального користування є порушення правил безпеки дорожнього руху та порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, а також невиконання вимог інструкцій з охорони праці.

У 2016 році порівняно з 2015 роком збільшилася кількість транспортних пригод, що сталися на території підприємств, на 47 випадків, кількість смертельно травмованих – на 14 працівників. За 8 місяців 2017 року зафіксовано 17 таких випадків.

На території підприємств нещасні випадки трапляються переважно через наїзди транспортних засобів.

Слід зазначити, що в останні роки у дорожніх пригодах найбільше гине працівників агропромислового комплексу та соціально-культурної сфери. Це повʼязано з тим, що немає чіткої системи контролю за процесом транспортних перевезень. На цих підприємствах відсутні відповідальні за випуск транспортних засобів на лінію, не проводяться інструктажі водіїв та  безконтрольною залишається підготовка мобільного засобу праці для технічної експлуатації.

Одним із пріоритетних напрямів роботи Держпраці  є також подолання незадекларованої праці. Угода між Держпраці та Укртрансбезпеки передбачає спільні заходи щодо виявлення неоформлених працівників.

 «Співпраця Держпраці та Укртрансбезпеки допоможе нам у подальшій роботі, зокрема у 2018 році, коли мораторій на проведення планових перевірок Укртрансбезпеки буде знято. Маючи інформацію від Держпраці про роботу тих чи інших підприємств, ми зможемо ефективніше здійснювати наші перевірки», – зазначив Михайло Ноняк, Голова Укртрансбезпеки.

Зокрема, в Угоді про співпрацю між Держпраці та Укртрансбезпекою йдеться про обмін інформацією щодо виявлення порушень законодавства з питань праці, безпеки дорожнього руху, охорони праці та промислової безпеки, вжиття заходів щодо їх усунення, проведення профілактичної роботи. Передбачається проведення колегіальних заходів, інформування населення через засоби масової інформації про причини і обставини нещасних випадків, які сталися внаслідок дорожньо-транспортних пригод, та про переваги легального працевлаштування.

Останнє оновлення (Вівторок, 19 вересня 2017, 13:55)

 

postheadericon Привітання з Днем працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

Шановні працівники нафтогазових підприємств України!

Щиро вітаю Вас із професійним святом - Днем працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості!

Це свято людей, які присвятили себе нелегкій, але важливій справі - розбудові енергетичної системи держави, без стабільної роботи якої неможливо уявити благополучне життя країни.

Нехай і надалі Ваші зусилля будуть спрямовані на піднесення національної економіки, зміцнення енергетичної незалежності нашої держави.

Бажаю міцного здоров'я, професійної впевненості, а також процвітання Вам і Вашим родинам!

З повагою,

директор ДП "Західний ЕТЦ"

Шпєлик М.М.

alt

Останнє оновлення (Середа, 13 вересня 2017, 08:55)

 
Більше статей...
Головна