Основними напрямами діяльності центру є :

 • видача висновків про спроможність підприємств виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки;

 • проведення експертизи проектів будівництва та реконструкції об’єктів будівництва I-V категорії складності;

 • оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів;

 • діагностика технічного стану металоконструкцій, зварних швів, заклепочних з’єднань, основних деталей устаткування, в тому числі об’єктів газового комплексу, технологічного обладнання нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, котлів, вантажопідіймальних споруд, які відпрацювали нормативні строки;

 • проведення технічних оглядів (випробування) і експертне обстеження парових і водогрійних котлів, посудин, які працюють під тиском, наповнювальних станцій, трубопроводів пари, гарячої води, підіймальних споруд та електроустаткування;

 • експертиза стану будівель, споруд, машин, механізмів;

 • експертиза технологічних процесів, машин , устаткування, транспортних засобів, придбаних за кордоном на відповідність нормативним актам про охорону праці;

 • проведення електровимірювальних та електровипробувальних робіт на технологічному обладнанні та спорудах;

 • проведення навчання і перевірки знань працівників з загальних питань охорони праці, підготовка і переатестація ІТП, відповідальних за об’єкти підвищеної небезпеки, підготовка, підвищення кваліфікації та переатестації робітничих професій;

 • технічний огляд транспортних засобів;

 • проведення атестації робочих місць, розробка інструкцій, іншої документації з питань охорони праці;

 • виконання робіт щодо ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки;

 • проведення психофізіологічної експертизи для виконання робіт підвищеної небезпеки та таких, що потребують професійного добору;

 • проведення енергоаудиту.

Вказані види діяльності підтверджені відповідними сертифікатами, ліцензіями та дозволами

 

 

 
Головна Діяльність